Glory Travel : สัมผัสสิ่งดีๆกับกลอรี่ ทราเวล
Glory Travel : สัมผัสสิ่งดีๆกับกลอรี่ ทราเวล
GLORY TRAVEL
เป็นบริษัทประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศ และในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/1799 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2538 ภายใต้การดำเนินงานของ นาย สุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ ซึ่งมีประสบการณ์ ทางด้านการท่องเที่ยวมายาวนานกว่า 34 ปี บริษัท กลอรี่ ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดดำเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา 15 ปี มีการบริการในรูปแบบที่ครบวงจร อาทิเช่น รับจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก รวมถึงตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ด้วยระบบอะมาดิอุส โดยได้รับการตอบรับสมาชิกของ ATTA , IATA และ TTAA อย่างเป็นทางการ (บริษัทฯสามารถออกตั๋วโดยสารได้เอง) ทั้งในและต่างประเทศ
ประกาศ
    วันที่ 4 มีนาคม 2562
เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน / The termination letter
เรียน ท่านลูกค้า บริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน และท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง / To whom it may concern
เนื่องด้วย บริษัท กลอรี่ ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ของนางสาวภัทรกร เผื่อนพิภพ (แอน) ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ( Operation) ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไปหากท่านมีความประสงค์ที่จะติดต่อภารกิจใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการของบริษัทฯ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น การกระทำใดของบุคคลดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ในทุกกรณี นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท

Glory Travel (Thailand) Co.,Ltd. intend to inform all involved people that Miss PattarakornPheunphiphop (Ann) last position : Operation Manager has been officially terminated from Glory Travel (Thailand) Co., Ltd. ;thus, Miss PattarakornPheunphiphop doesn’t have any related with our company since 28th February 2019.

จึงเรียนมาเพื่อให้บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ทราบ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสับสนว่าบุคคลดังกล่าวนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการประกอบธุรกรรม และหรือธุรกิจการค้าของบริษัทฯ และหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลข 02-6529040-1 E-mail: glorythai@hotmail.com, glory@glorytravel.com

Due to the termination, any actions of Miss PattarakornPheunphiphop (Ann) would not be responsible by the company. Any inquiries please call 02-6529040-1 E-mail: glorythai@hotmail.com, glory@glorytravel.com
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
    บริษัท กลอรี่ ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด
   
    (สิริณัชฎา เผื่อนพิภพ)
ผู้จัดการทั่วไป
 
 
CHINA
Amazing Guangxi
 
 
มหัศจรรย์กวางสี ปาหม่า
หนานหนิง หมิงซื่อน้ำตกเต๋อเทียน จิ่งซี ปาหม่า 5 วัน 4 คืน
ราคา 26,900 บาท
• ไขปริศนาชุมชนคนอายุร้อยปี ณ หมู่บ้านมนุษย์ร้อยปีปาหม่า
• สัมผัสความอลังการของน้ำตกเต๋อเทียน 1 ในน้ำตกข้ามพรมแดนใหญ่ที่สุดในโลก
• ล่องเรือชมความงามสวรรค์บนดิน ณ ทุ่งภาพเขียนร้อยลี้ในอุทยานหมิงซื่อ
• ตลึงกับความมหัศจรรย์แห่งประติมากรรมหินหิมะล้านปีในถ้ำคริสตัล1 ใน 5 สุดยอดถ้ำแดนมังกร
• พิเศษ ! อาหารรสชาติคนไทย
 
กำหนดวันเดินทาง
16 - 20 มี.ค. 2562
23 - 27 มี.ค. 2562
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2562
4 – 8 เม.ย. 2562
 
Amazing สงกรานต์!
 
 
หนานหนิง ปาหม่า สงกรานต์
อู่ตะเภา-หนานหนิง-ปาหม่า 6 วัน 5 คืน
ราคา 28,900 บาท
• ชมด่านมิตรภาพโหย่วอี้กวาน (Youyiguan Border)
• ล่องเรือไม้ไผ่หมิงสื่อเถียนเหยียน สถานที่ท่องเที่ยวระดับAAAA ของประเทศ
• ชมน้ำตกเต๋อเทียนน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
• บ่อน้ำพุห่านสวนสาธารณเอ๋อฉวน แหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพงามเลิศ
• เยี่ยมชม หมู่บ้านที่มีคนอายุยืนที่สุดในโลก ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านและถ่ายรูปกับคุณปู่คุณยายที่มีอายุเกิน 100 ปี
• ชมถ้ำคริสตัลเป็นถ้ำหินงอก หินย้อย 1 ใน 5 ที่ใหญ่และสวยที่สุดของจีน
• ชมถ้ำหน้าต่างสวรรค์เป็นถ้ำที่มีอายุยาวนานกว่า 950 ล้านปี
• ฟรี รถรับ-ส่ง(กรุงเทพฯ-อู่ตะเภา-กรุงเทพฯ)
 
กำหนดวันเดินทาง
(สงกรานต์)12-17 เมษายน 2562
 
 
 
Hokkaido Drive
Hokkaido Drive Package A
 
 
Noboribetsu, Lake Toya Area, Kyogoku, Niseko, Shako tan, Otaru, Supporo
 
Hokkaido Drive Package B
 
 
Noboribetsu, Hakodate, Toya, Rusutsu, Yoichi Otaru, Otaru, Supporo
 
Hokkaido Drive Package C
 
 
Furano, Biei, Asahikawa, Kamikawa, Sounkyo, Sounkyo, Kitami, Abashiri, Abashiri, Lake Akan, Lake Akan Obihiro, Tomamu
 
 
 
Glory Travel : สัมผัสสิ่งดีๆกับกลอรี่ ทราเวล